Xin chào!
Fina Holdings
Chúng tôi hiện tại đang sở hữu 3 đơn vị là Trung tâm đào tạo FinaEdu, Platform trực quan dữ liệu tài chính FinaPro và Đơn vị quản lý tài sản FinaFund.