Xin chào!
Fina Holdings
Chúng tôi hiện tại đang sở hữu 2 đơn vị là Trung tâm đào tạo FinaEdu và Hệ thống Platform trực quan dữ liệu tài chính FinaPro.